معاونت اجرایی

معرفی معاونت اجرایی

معاونت انضباطی دبیرستان در کنار مدیریت برای ایجاد نظم و هماهنگی های لازم بین ارکان  مختلف مدرسه ،دانش آموزان و اولیای آنها  شکل گرفته است. طی جلسات متعدد که با حضور اعضای شورای دانش ­آموزی مدرسه برگزار شد، آیین­ نامۀ انضباطی دبیرستان، به­ صورت زیر تدوین شد .

برنامه های معاونت اجرایی

  • غیبتها و تاخیرهای موجه و غیرموجه
  • آرایش و پیرایش (هر گونه پیرایش مشهود و غیرمعمول، ممنوع است و تشخیص آن برعهدۀ معاونت اجرایی مدرسه است)
  • همراه داشتن وسایل الکترونیکی. دانش آموزان عزیز توجه فرمایید حتی الامکان از آوردن گوشی به مدرسه خودداری نمایید، در غیر اینصورت در بدو ورود گوشی خود را تحویل روایط عمومی دهید.
  • حجاب و عفاف(دانش ­آموز موظف است در فضای مدرسه و اردوها، با فرم رسمی مدرسه و حجاب کامل حضور یابد)
  • آیین نامه امتحانات (در امتحانات مدرسه، مطابق آیین‏ نامۀ تخلفات امتحانی مصوب شورای عالی آموزش­ وپرورش عمل می ­شود )
  • وسایل شخصی (حفاظت از وسایل شخصی، بر عهدۀ دانش ­آموز است و مدرسه هیچ­گونه مسئولیتی در قبال وسایل شخصی دانش ­آموزان نخواهد داشت)
  • در موارد خاص که تخلفات تکرار و دانش ­آموز خود را ملزم به اجرای قوانین نمی ­داند، طبق صلاحدید شورای انضباطی مدرسه، کسر نمرۀ انضباط و شرایط دیگر برای دانش ­آموز در نظر گرفته می­ شود. 
معاونت اجرایی

کادر معاونت اجرایی

گالری عکس از فعالیت ها

دیگر معاونت های سلام رسالت

سوالات متداول

  • همکاری و اشتراک مساعی در کلیه امور با مدیر مدرسه  

  • نظارت و کنترل دقیق در برگزاری امتحانات
  • ارزشیابی عملکرد ارتباطی مشاور ، معاونين و دبیر با اولیاء و گزارش آن به مدیر مدرسه