2

رتبه های زیر10

7

رتبه های زیر100

70

رتبه های زیر1000

3

مدال المپیاد جهانی

9

مقام المپیادکشوری

بیش از 80%

قبولی دانشگاه دولتی

افتخارات کنکور

مینه کلنتریان مهندسی برق دانشگاه شریف

مینه کلنتریان

رتبه 109

مهندسی برق

دانشگاه شریف

درسا سیدی رتبه 113 کنکور سراسری دندانپزشکی دانشگاه تهران

درسا سیدی

رتبه 113

دندانپزشکی

دانشگاه تهران

الهه ناز عارف مدال نقره المپیاد ادبی

الهه ناز عارف

مدال نقره المپیاد ادبی

روانشناسی

دانشگاه تهران

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

مدال نقره المپیاد ریاضی

مهندسی مکانیک

دانشگاه شریف

صبا کلائی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی معاف از کنکور اقتصاد دانشگاه تهران

صبا کلائی

مدال طلای المپیاد ادبی کشوری

اقتصاد

دانشگاه تهران

مهلا میرزایی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی معاف از کنکور اقتصاد دانشگاه تهران

مهلا میرزایی

مدال طلای المپیاد ادبی

اقتصاد

دانشگاه تهران

قبلی
بعدی
مینه کلنتریان مهندسی برق دانشگاه شریف

مینه کلنتریان

رتبه 109

مهندسی برق

دانشگاه شریف

درسا سیدی رتبه 113 کنکور سراسری دندانپزشکی دانشگاه تهران

درسا سیدی

رتبه 113

دندانپزشکی

دانشگاه تهران

الهه ناز عارف مدال نقره المپیاد ادبی

الهه ناز عارف

مدال نقره المپیاد ادبی

روانشناسی

دانشگاه تهران

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

مدال نقره المپیاد ریاضی

مهندسی مکانیک

دانشگاه شریف

افتخارات المپیاد

فاطمه پازیار رتبه 255 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه پازیار

مدال نقره

المپیاد ادبی

1396

مبینا آقائی مدال نقره تیمی و برنز انفرادی مسابقات جهانی ریاضی

مبینا آقائی

مدال نقره تیمی و برنز انفرادی

مسابقات جهانی ریاضی انگلیس

1397

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

مدال نقره

المپیاد جهانی هندسه

1397

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

خط کش برنز کشوری

المپیاد هندسه

1397

فاطمه معالی مدال برنز المپیاد نجوم آسیا اقیانوسیه

فاطمه معالی

مدال برنز

المپیاد نجوم آسیا اقیانوسیه

1399

صبا کلائی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی معاف از کنکور اقتصاد دانشگاه تهران

صبا کلایی

مدال طلا

المپیاد ادبی

1398

قبلی
بعدی
فاطمه پازیار رتبه 255 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه پازیار

مدال نقره

المپیاد ادبی

1396

مبینا آقائی مدال نقره تیمی و برنز انفرادی مسابقات جهانی ریاضی

مبینا آقائی

مدال نقره تیمی و برنز انفرادی

مسابقات جهانی ریاضی انگلیس

1397

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

مدال نقره

المپیاد جهانی هندسه

1397

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

خط کش برنز کشوری

المپیاد هندسه

1397

افتخارات پژوهشی

رتبه سوم زیست پزشکی مسابقات سلام کاپ

معصومه میرزایی

رتبه سوم زیست پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

مبینا تمیمی کسب مقام سوم زیست پزشکی مسابقات سلام کاپ

مبینا تمیمی

رتبه سوم زیست پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

فاطمه بایرام نژاد کسب رتبه دوم زیست پزشکی در مسابقات سلام کاپ

فاطمه بایرام نژاد

رتبه دوم زیست پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

رتبه اول زیست پزشکی سلام کاپ

ریحانه فیض آبادی

رتبه اول زیست و پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

علیا کاظمی رتبه اول زیست پزشکی

علیا سادات کاظمی

رتبه اول زیست پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

رتبه اول کمیکار در مسابقات سلام کاپ

نیایش نورصالحی

رتبه اول کمیکار

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

قبلی
بعدی
رتبه سوم زیست پزشکی مسابقات سلام کاپ

معصومه میرزایی

رتبه سوم زیست پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

مبینا تمیمی کسب مقام سوم زیست پزشکی مسابقات سلام کاپ

مبینا تمیمی

رتبه سوم زیست پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

فاطمه بایرام نژاد کسب رتبه دوم زیست پزشکی در مسابقات سلام کاپ

فاطمه بایرام نژاد

رتبه دوم زیست پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

رتبه اول زیست پزشکی سلام کاپ

ریحانه فیض آبادی

رتبه اول زیست و پزشکی

مسابقات سلام کاپ

سال 1399

افتخارات فرهنگی،ورزشی

رها فراهانی کسب مقام دومدر رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

رها فراهانی

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

آیدا قدسی کسب مقام دوم در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

آیدا قدسی

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

آیدا بستگان کسب مقام دوم در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

آیدا بستگان

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

سارینا اسکندریان کسب مقام دومدر رشته فن بیان و سخنوری در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

سارینا اسکندریان

رتبه دوم فن بیان و سخنوری

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

زهرا خطائی کسب مقام دوم در رشته فیلم کوتاه در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

زهرا خطایی

رتبه دوم فیلم کوتاه

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

سما مردانی کسب مقام سومدر رشته ویدیو کست در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

سما مردانی

رتبه سوم ویدیو کست

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400

قبلی
بعدی
رها فراهانی کسب مقام دومدر رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

رها فراهانی

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

آیدا قدسی کسب مقام دوم در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

آیدا قدسی

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

آیدا بستگان کسب مقام دوم در رشته نمایش رادیویی در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

آیدا بستگان

رتبه دوم نمایش رادیویی

مسابقات آموزش و پرورش منطقه 4

سال 1400

سارینا اسکندریان کسب مقام دومدر رشته فن بیان و سخنوری در مسابقات فرهنگی هنری آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران سال تحصیلی 1400

سارینا اسکندریان

رتبه دوم فن بیان و سخنوری

مسابقات آموزش و پرورش منطقه4

سال 1400