افتخارات

کنکور

افتخارات کنکور
الهه ناز عارف مدال نقره المپیاد ادبی

الهه ناز عارف

مدال نقره المپیاد ادبی

روانشناسی

دانشگاه تهران

مریم شیران مدال نقره المپیاد ریاضی

مریم شیران

مدال نقره المپیاد ریاضی

مهندسی مکانیک

دانشگاه شریف

صبا کلائی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی معاف از کنکور اقتصاد دانشگاه تهران

صبا کلائی

مدال طلای المپیاد ادبی کشوری

اقتصاد

دانشگاه تهران

مهلا میرزایی دارنده مدال طلای المپیاد ادبی معاف از کنکور اقتصاد دانشگاه تهران

مهلا میرزایی

مدال طلای المپیاد ادبی

اقتصاد

دانشگاه تهران

فرناز عراقی رتبه 45 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه تهران

فرناز عراقی

رتبه 45

پزشکی

دانشگاه تهران

مطهره عزیزی رتبه 44 کنکور سراسری دندانپزشکی دانشگاه شهیدبهشتی

مطهره عزیزی

رتبه 44

دندانپزشکی

دانشگاه شهیدبهشتی

آتنا فقیهیان

آتنا فقیهیان

رتبه 51

مهندسی مکانیک

دانشگاه شریف

پارمیس وظیفه رتبه 51 کنکور سراسری مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

پارمیس وظیفه

رتبه 51

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

فاطمه سادات میرنظامی رتبه 56 کنکور سراسری رشته زبان فرانسه دانشگاه تهران

فاطمه سادات میرنظامی

رتبه 56

زبان فرانسه

دانشگاه تهران

فرناز عجم زمانی رتبه 99 کنکور سراسری رشته مهندسی عمران دانشگاه شریف

فرناز عجم زمانی

رتبه 99

مهندسی عمران

دانشگاه شریف

مینه کلنتریان مهندسی برق دانشگاه شریف

مینه کلنتریان

رتبه 109

مهندسی برق

دانشگاه شریف

درسا سیدی رتبه 113 کنکور سراسری دندانپزشکی دانشگاه تهران

درسا سیدی

رتبه 113

دندانپزشکی

دانشگاه تهران

مائده علی محمدی رتبه 123 کنکور سراسری مهندسی کمپیوتر دانشگاه امیرکبیر

مائده علی محمدی

رتبه 123

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

نیکی موچانی رتبه 141 کنکور سراسری مهندسی معماری دانشگاه تهران

نیکی موچانی

رتبه 141

مهندسی معماری

دانشگاه تهران

سوگند شایان فرد رتبه 143 کنکور سراسری مهندسی شیمی دانشگاه شریف

سوگند شایان فرد

رتبه 148

مهندسی شیمی

دانشگاه شریف

الهام عبدالله زاده رتبه 158 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

الهام عبدالله زاده

رتبه 158

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نیکا موسوی رتبه 158 کنکور سراسری مهندسی مکانیک دانشگاه شریف

نیکا موسوی

رتبه 158

مهندسی مکانیک

دانشگاه شریف

ریحانه اسفندی رتبه 179 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ریحانه اسفندی

رتبه 179

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نازنین امیرنیا رتبه 179 کنکور سراسری مهندسی معماری دانشگاه تهران

نازنین امیرنیا

رتبه 179

مهندسی معماری

دانشگاه تهران

فهیمه دهقان رتبه 192 کنکور سراسری مهندسی برق دانشگاه تهران

فهیمه دهقان

رتبه 192

مهندسی برق

دانشگاه تهران

نگین خیرمند رتبه 216 کنکور سراسری -مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

نگین خیرمند

رتبه 216

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

حدیثه کریمی رتبه 218 کنکور سراسری مهندسی عمران دانشگاه تهران

حدیثه کریمی

رتبه 218

مهندسی عمران

دانشگاه تهران

فرناز زاهدیه رتبه 242 کنکور سراسری مهندسی عمران دانشگاه شریف

فرناز زاهدیه

رتبه 242

مهندسی عمران

دانشگاه شریف

پوپک اسلامبولچی رتبه 242 کنکور سراسری فیزیک دانشگاه شریف

پوپک اسلامبولچی

رتبه 242

فیزیک

دانشگاه شریف

آرمیتا رسایی رتبه 255 کنکور سراسری واحد دندانپزشکی تهران

آرمیتا رسایی

رتبه 255

دندانپزشکی

واحد دندانپزشکی تهران

فاطمه پازیار رتبه 255 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

فاطمه پازیار

رتبه 255

پزشکی

دانشگاه شهیدبهشتی

غزل بحرینی رتبه 296 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

غزل بحرینی

رتبه 296

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نیلوفر پیرهادی پزشکی دانشگاه اصفهان

نیلوفر پیرهادی

رتبه 300

پزشکی

دانشگاه اصفهان

آیناز عرفانی رتبه 365 کنکور سراسری بهداشت درمان دانشگاه اصفهان

آیناز عرفانی

رتبه 365

بهداشت درمان

دانشگاه اصفهان

نیکی صدیقی رتبه 378 کنکور سراسری فیزیک دانشگاه تهران

نیکی صدیقی

رتبه 378

فیزیک

دانشگاه تهران

شقایق دهقان رتبه 383 کنکور سراسری مهندسی عمران دانشگاه شریف

شقایق دهقانی

رتبه 383

مهندسی عمران

دانشگاه شریف

فاطمه اصغری رتبه 389 کنکور سراسری روانشناسی دانشگاه الزهرا

فاطمه اصغری

رتبه 389

روانشناسی

دانشگاه الزهرا

فاطمه مومن رتبه 390 پزشکی دانشگاه تبریز

فاطمه مومن

رتبه 390

پزشکی

دانشگاه تبریز

زهرا حشمت پور رتبه 414 کنکور سراسری مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر

زهرا حشمت پور

رتبه 414

مهندسی برق

دانشگاه امیرکبیر

حانیه جعفری رتبه 422 کنکور سراسری مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

حانیه جعفری

رتبه 422

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت

دنیا برفی رتبه 457 کنکور سراسری مهندسی مواد دانشگاه شریف

دنیا برفی

رتبه 457

مهندسی مواد

دانشگاه شریف

سارا تبریزی رتبه 461 کنکور سراسری داروسازی دانشگاه تهران

سارا تبریزی

رتبه 461

داروسازی

دانشگاه تهران

نایرا کشیشیان مهندسی شیمی دانشگاه شریف رتبه 464 کنکور سراسری

نایرا کشیشیان

رتبه 464

مهندسی شیمی

دانشگاه شریف

ریحانه تقی گذری رتبه 482 کنکور سراسری مهندسی عمران دانشگاه تهران

ریحانه تقی گذری

رتبه 482

مهندسی عمران

دانشگاه تهران

نسیم بهمن زاده رتبه 487 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز

نسیم بهمن زاده

رتبه 487

پزشکی

علوم پزشکی البرز

پردیس وظیفه رتبه 487 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه تبریز

پردیس وظیفه

رتبه 487

پزشکی

دانشگاه تبریز

آنیتا میرزایی رتبه 490 کنکور سراسری فیزیک دانشگاه تهران

آنیتا میرزایی

رتبه 490

فیزیک

دانشگاه تهران

مهشاد حسین نیا رتبه 500 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه تبریز

مهشاد حسین نیا

رتبه 500

پزشکی

دانشگاه تبریز

مهشاد خواجه آزاد رتبه 506 پزشکی دانشگاه اصفهان

مهشاد خواجه آزاد

رتبه 506

پزشکی

دانشگاه اصفهان

عسل تاجگردان رتبه 508 کنکور سراسری پزشکی علوم پزشکی کاشان

عسل تاجگردان

رتبه 508

پزشکی

علوم پزشکی کاشان

محیا حکیم الهی رتبه 543 کنکور سراسری مهندسی معماری دانشگاه تهران

محیا حکیم الهیی

رتبه 543

مهندسی معماری

دانشگاه تهران

نرگس کاکائی رتبه 599 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه اصفهان

نرگس کاکائی

رتبه 599

پزشکی

دانشگاه اصفهان

مارال دیبائی رتبه 623 کنکور سراسری مهندسی شیمی دانشگاه تهران

مارال دیبائی

رتبه 623

مهندسی شیمی

دانشگاه تهران

مهتاب عبداللهی رتبه 628 کنکور سراسری مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر

مهتاب عبداللهی

رتبه 628

مهندسی عمران

دانشگاه امیرکبیر

غزال آقا علی طاری رتبه 633 کنکور سراسری دندانپزشکی دانشگاه گیلان

غزال آقاعلی طاری

رتبه 633

دندانپزشکی

دانشگاه گیلان

نگین حقیقی رتبه 639 مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت

نگین حقیقی

رتبه 639

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه علم و صنعت

سارا هرزند رتبه 643 داروسازی دانشگاه تهران

سارا هرزند

رتبه 643

داروسازی

دانشگاه تهران

مائده رون رتبه 652 کنکور سراسری مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

مائده رون

رتبه 652

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

سوگند سقراطی رتبه 655 کنکور سراسری مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

سوگند سقراطی

رتبه 655

مهندسی صنایع

دانشگاه تهران

یاسمین سرافرازی رتبه 656 کنکور سراسری مهندسی معماری دانشگاه تهران

یاسمین سرافرازی

رتبه 656

مهندسی معماری

دانشگاه تهران

مارال علیزاده رتبه 694 کنکور سراسری مهندسی معماری دانشگاه تهران

مارال علیزاده

رتبه 694

مهندسی معماری

دانشگاه تهران

نرگس زارع رتبه 702 کنکور سراسری دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نرگس زارع

رتبه 702

دندانپزشکی

علوم پزشکی سمنان

سایه آذری رتبه 712 کنکور سراسری دندانپزشکی دانشگاه تهران

سایه آذری

رتبه 712

دندانپزشکی

دانشگاه تهران

فاطمه محمدی رتبه 719 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رشت

فاطمه محمدی

رتبه 719

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی رشت

نگار رجبی رتبه 734 کنکور سراسری علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

نگار رجبی

رتبه 734

علوم کامپیوتر

دانشگاه امیرکبیر

نگار رحمانی رتبه 743 کنکور سراسری مهندسی شیمی دانشگاه شریف

نگار رحمانی

رتبه 743

مهندسی شیمی

دانشگاه شریف

عاطفه تاج الدین رتبه 745 کنکور سراسری مهندسی مواد دانشگاه تهران

عاطفه تاج الدین

رتبه 745

مهندسی مواد

دانشگاه تهران

شهرزاد نمیرانیان رتبه 748 کنکور سراسری مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

شهرزاد نمیرانیان

رتبه 748

مهندسی صنایع

دانشگاه امیرکبیر

فاطمه گلباد رتبه 753 کنکور سراسری مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر

فاطمه گلباد

رتبه 753

مهندسی صنایع

دانشگاه خواجه نصیر

نگین عبدی رتبه 754 کنکور سراسری مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر

نگین عبدی

رتبه 754

مهندسی مکانیک

دانشگاه امیرکبیر

تینا بهنودفر رتبه 762 کنکور سراسری مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت

تینا بهنودفر

رتبه 762

مهندسی معماری

دانشگاه علم و صنعت

فاطمه زهره وند رتبه 770 کنکور سراسری شیمی محض دانشگاه تهران

فاطمه زهره وند

رتبه 770

شیمی محض

دانشگاه تهران

مهسا قهرمانی رتبه 771 کنکور سراسری مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت

مهسا قهرمانی

رتبه 771

مهندسی معماری

دانشگاه علم و صنعت

کتایون اسماعیلی رتبه 800 کنکور سراسری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رشت

کتایون اسماعیلی

رتبه 800

پزشکی

علوم پزشکی رشت

سنا سانکهن رتبه 818 کنکور سراسری روانشناسی دانشگاه خوارزمی

سنا سانکهن

رتبه 818

روانشناسی

دانشگاه خوارزمی

زهرا طاهری رتبه 846 کنکور سراسری دندانپزشکی واحد پزشکی تهران

زهرا طاهری

رتبه 846

دندانپزشکی

واحد پزشکی تهران

ایپک فداکار رتبه 854 کنکور سراسری ریاضیات دانشگاه شریف

ایپک فداکار

رتبه 854

ریاضیات

دانشگاه شریف

فاطمه نامداری رتبه 941 کنکور سراسری مهندسی هوافضا دانشگاه امیرکبیر

فاطمه نامداری

رتبه 941

مهندسی هوافضا

دانشگاه امیرکبیر

یلدا قهرمانی رتبه 961 کنکور سراسری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت

یلدا قهرمانی

رتبه 961

مهندسی صنایع

دانشگاه علم و صنعت

عسل جمالیان رتبه 991 کنکور سراسری زبان و ادبیات عرب دانشگاه تهران

عسل جمالیان

رتبه 991

زبان و ادبیات عرب

دانشگاه تهران